Fekauʻaki mo kitautolu

LEDbow tekinolosia fakangatangata

LEDbow tekinolosia Ltd ko ha kautaha fakatekinikale maʻolunga ʻene ʻi he Smart City Development mo ioT ngaahi founga fakaleleiʻi. ʻOku liʻoa ʻemau kautaha ki he fekumi, fakatupulaki, fakahu e koloa mo e polokalama fakakomipiuta, pea ʻoku nau tukupa ke ngaue kakato ki he ngaahi founga fakaleleiʻi ʻo e kolo poto ʻa ia ʻoku kau ai ʻa e poto he feʻaluʻaki, smart mama, Smart Display, mo e ala meʻa pehe) ...

Faingamālie

Koloa fakamuimui taha

Hoa Ngāue

FEHUʻI HE TAIMI NI